Skúsenosti z prekladateľskej praxe

14 rokov

1500 dokumentov

10860 strán

3 milióny slov

a stále pribúdajú...

Najväčšie projekty:

rok 2018: cenové ponuky na výrobné zariadenia - 24 000 slov, smer NJ-SJ

rok 2017: návod na ofsetové sušiace zariadenie - 11 000 slov, smer NJ-SJ

rok 2016: cestovný katalóg - 20 000 slov, smer NJ-SJ

               stavebný projekt - 10 000 slov, smer NJ-SJ

rok 2015: produktový popis požiarnych pien - 25 000 slov, SJ-NJ

                hracie plány online casino hier - 60 strán, NJ-SJ

rok 2014: rakúske protipožiarne normy - 32 strán, NJ-SJ

rok 2013: znalecké posudky k nehnuteľnostiam - 50 strán, SJ-NJ

                návod na obsluhu a údržbu baliaceho stroja - 85 strán, NJ-SJ

rok 2012: zmluvy o kúpe nehnuteľností - 9 strán, SJ-NJ

rok 2010: web stránka výrobcu autolakov - 15 strán, NJ-SJ

rok 2009: protipožiarne normy na fasády - 13 strán, na stavebné prvky - 15 strán, NJ-SJ


Väčšie projekty od roku 2014 prekladám pomocou SDL Trados Studio.


Odkazy