Dodacie podmienky prekladateľských služieb

Ceny a dodacie termíny závisia od rozsahu prekladu, od požadovaného termínu dodania a odbornosti textu.

Cenovú ponuku vám rada spracujem v krátkom čase od zaslania prekladu alebo predbežne aj telefonicky.

Objednávanie - najlepšie telefonicky alebo mailom na uvedených kontaktných údajoch.

Pri úradných prekladoch je potrebné mať pripravenú listinu, ktorá sa bude viazať, t.j. predierkuje sa a spojí sa s prekladom šnúrkou. Ak nechcete zviazať napr. originálny rodný list s prekladom, je potrebná jeho notársky overená kópia.


TEŠÍM SA NA VAŠU OBJEDNÁVKU!