Odborné a technické preklady

Ponúkam vám preklady rôznych textov z alebo do nemeckého jazyka:

  • právne texty - zmluvy, rozsudky, návrhy
  • technické stavebné zadania, projekty
  • popisy produktov
  • návody na obsluhu strojov
  • technické normy
  • iné odborné dokumenty, články, certifikáty

V prípade rozsiahlejších prekladov používam CAT nástroj - SDL Trados Studio.

Orientačná cena neúradných prekladov je od 25,- EUR za normostranu (Normostrana je definovaná vo vyhláške 491/2004 Z.Z., a je to 1800 znakov s medzerami).

Dodacie termíny: podľa rozsahu strán - do 6 strán: štandardne 5 pracovných dní, expresné a rozsiahlejšie preklady podľa dohody.