Komunikácia s úradmi v nemecky hovoriacich krajinách

Komunikácia so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, daňovým alebo iným úradom v nemecky hovoriacej krajine si vyžaduje vyššiu úroveň nemčiny a poznanie súvisiacich predpisov. Ponúkam zamestnancom, živnostníkom, opatrovateľkám pracujúcim v zahraničí pomoc pri vybavovaní ich záležitostí. Cena za službu sa odvíja od skutočne vynaloženého času za vybavenie.

Čo pre vás môžem urobiť:

  • zatelefonovať na úrad, poisťovnu a zistiť stav vášho poistenia, dlhu, nároku
  • zistiť, aké tlačivo potrebujete a pomôcť vám ho vyplniť
  • sformulovať v nemčine vašu žiadosť o dôchodok, nemocenskú dávku a iné.
  • zistiť, aké podklady je potrebné dodať a na aký úrad
  • podať daňové priznanie
  • preložiť list od úradu, poisťovne a napísať odpoveď


V prípade záujmu ma kontaktujte mailom alebo telefonicky.